Manifest Artystyczny Sztuki Serca

…czyli sztuka filozofią zakrapiana

Sztuka Serca jest naprawdę sztuką życia. Płynie z miłości do Siebie i życia – lekko i z gracją. Jest bezpieczną przestrzenią dla każdego, kto tak wybierze. Zatrzymuje nas w chwili byśmy mogli smakować swoje życie w otoczeniu pięknych przedmiotów, w których zawarta jest unikalna energia płynąca z prawdziwej Pasji.

Wraz z moim partnerem stworzyliśmy manifest naszej wizji Sztuki Serca, która czujemy, że może z powodzeniem wykroczyć poza tylko nasz artystyczny warsztat – to bardzo proste:
1. Serce Człowieka jako organ pompujący krew nie tylko fizyczną, lecz także duchową, której to momentum przelewa się na piękno kreacji.

2. Ekspresja-Radość-Rozmach-Wolność-Zabawa + Angażująca Świadoma Obecność = Sztuka Serca.

3. Sztuka wychodzi poza ramy samego „płótna” i panoszy się po wszystkich zakamarkach ludzkiej egzystencji.

4. Ekspresja jako współczesny Magellan odkrywający nowe horyzonty istnienia; otwierająca oczy ludzkości na to, co dotąd nieznane.

5. SZTUKA + ŚWIADOMOŚĆ = MAGIA

6. Paradoks nowej ekspresji, która łączy przepych z prostotą, gdzie największym walorem jest radość ludzkiego życia 🙂

7. Absolutne Zaufanie do własnego Serca i jego/jej ekspresji – bez względu na (bardzo prawdopodobny) intelektualny bojkot umysłu.

Tych kilka sentencji jest ukierunkowaniem toku myślowo-percepcyjnego na odbiór oraz ekspresję energii Sztuki Serca. Po prześledzeniu ewolucji sztuki od prehistorii ku współczesności, doszliśmy do wniosku, że czas na coś autentycznie nowego.

Jest to doświadczenie subiektywne, aczkolwiek czujemy, że mogą się w nim odnaleźć wszyscy.

Zapraszamy!

Sha Mia & Sha Dhar


Heart’s Art is really the art of living. It flows out of love for Self and life – easily and gracefully. It’s a safe space for anyone who so chooses. It makes us pause, so that we can taste our life, surrounded with beautiful objects, containging unique energy flowing from the true Passion.