Manifest Artystyczny Sztuki Serca

…czyli sztuka filozofią zakrapiana

Sztuka Serca jest naprawdę sztuką życia. Płynie z miłości do Siebie i życia – lekko i z gracją. Jest bezpieczną przestrzenią dla każdego, kto tak wybierze. Zatrzymuje nas w chwili byśmy mogli smakować swoje życie w otoczeniu pięknych przedmiotów, w których zawarta jest unikalna energia płynąca z prawdziwej Pasji.

Sztuka Serca  z powodzeniem wykrocza poza  artystyczny warsztat – to bardzo proste:
1. Serce Człowieka jako organ pompujący krew nie tylko fizyczną, lecz także duchową, której to momentum przelewa się na piękno kreacji. Mówi się,że Serce jest Bramą Duszy

2. Ekspresja-Radość-Rozmach-Wolność-Zabawa + Angażująca Świadoma Obecność = Sztuka Serca.
3. Fundamentem Sztuki Serca jest bezpieczna przestrzeń., to ona otwiera drzwi kreatywności.

4. Sztuka wychodzi poza ramy samego „płótna” i panoszy się po wszystkich zakamarkach ludzkiej egzystencji.

5. Ekspresja jako współczesny Magellan odkrywający nowe horyzonty istnienia; otwierająca oczy ludzkości na to, co dotąd nieznane.

6. SZTUKA + ŚWIADOMOŚĆ = MAGIA

7. Paradoks nowej ekspresji, która łączy przepych z prostotą, gdzie największym walorem jest radość ludzkiego życia 🙂

8. Absolutne Zaufanie do własnego Serca i jego/jej ekspresji – bez względu na (bardzo prawdopodobny) intelektualny bojkot umysłu.

Tych kilka sentencji jest ukierunkowaniem toku myślowo-percepcyjnego na odbiór oraz ekspresję energii Sztuki Serca. Czas na coś autentycznie nowego.

Jest to doświadczenie subiektywne, aczkolwiek czuję, że mogą się w nim odnaleźć wszyscy.

Zapraszam!
Anna


Heart’s Art is really the art of living. It flows out of love for Self and life – easily and gracefully. It’s a safe space for anyone who so chooses. It makes us pause, so that we can taste our life, surrounded with beautiful objects, containging unique energy flowing from the true Passion.