TimeSpace

Zapraszam do podejrzenia jak powstawała praca
„Czaso-Przestrzeń”
Największy dar jaki możemy sobie dać, to przyzwolenie na naturalność i prostotę.
Każdy ma swój rytm, nie trzeba gonić czy usiłować.
Może warto się zatrzymać i wziąć głęboki oddech 🙂
Bo jak mawia stare taoistyczne powiedzenie
„Im więcej siły, tym więcej kłopotów”