Dreamer

Mój najnowszy obraz olejny ” Marzyciel” 60x50cm
Rzadko zdarza się, że wracam do jakiegoś obrazu po latach. Tak właśnie było z tym obrazem. Najpierw powstał czarno-biały i dopiero teraz wróciłam do niego by wypełnić go kolorem, światłem i życiem Oraz przyjąć dar w nim zawarty .Mądrość,że nigdy nie było pomyłek a każde doświadczenie służyło mi by wyłonić prawdziwe marzenie Duszy

My new painting „Dreamer” 60x50cm
Rarely happens that I return to some of my paintings after years.So it was with this picture.That I first created in black&white.And now I came back to fill it with collor,light and life.To accept the gift contained in it.The wisdom that there was no mistake. Every experience served me, to unfold the true Dream of my Soul