Na imię mi Wolność!

Poprzez łąki i pola…nowe wymiary i nieodkryte przestrzenie…kolorowe tęcze i krystaliczne wodospady… ….bieganie..frunie…skacze…tańczy… suwerenny i wolny…wyczarowany moim pędzlem????

Jest WIELOŚCIĄ i swoją własną JEDNOŚCIĄ!