Tu i Teraz

Zanurzenie się w swojej świadomości to Bycie Teraz . To bycie obecnym. To rzucenie światła na ten unikalny moment.Poza czasem, poza przestrzenią.
Jestem świadomością i tylko to się liczy. Ja istnieję i jest tylko ta chwila.
Czy można otworzyć oczy na te wszystkie płaszczyzny, które nie są widoczne.
Być tak obecnym, by móc zanurzyć się w tych różnych warstwach tej chwili.To świadomość staje się bramą dla doświadczeń, które tu są i czekają…..A każde doświadczenie jest potencjałem  po który możemy w każdej chwili sięgnąć.

 

Leave a Reply